Nový míľnik v dejinách Slovenskej homeopatie – Kongres o duševných ochoreniach v Bad Krozingene 2013

Po prvý krát v histórii Slovenskej homeopatie vycestovalo 22 homeopatov (absolventov a študentov) na kongres do zahraničia. Zúčastnili sme sa Mental Health Congress 8.- 10. marca 2013 v Bad Krozingene, v juhozápadnom kúte Nemecka, blízko francúzskych a švajčiarskych hraníc. O veľkom záujme svedčila už skutočnosť, že už vyše mesiaca vopred hrozilo, že sa naň nedostaneme pre obrovský záujem. Kongresu sa zúčastnilo 530 homeopatov z celého sveta. Naša slovenská výprava bola osobitne spomenutá. Kongres organizovalo vydavateľstvo Narayana s dokonalou presnosťou. Nikde sa dlho nečakalo. Každý mal pod sebou dostupné elektrické zástrčky. Tí, ktorí to potrebovali, mohli využiť simultánny preklad do nemčiny a francúzštiny.

Kolegovia v kongresovej sále

Samotný priestor kongresového domu Kurhaus je príjemne moderný a veľký. Jediný problém bolo písanie na kolenách, čo je však pri tak veľkom počte účastníkov nevyhnutnosťou. Kongres bol prehliadkou toho najlepšieho vo svetovej homeopatii. Hlavnou témou boli duševné ochorenia. V piatok doobeda prednášal Jan Scholten, poobede Rajan Sankaran, večer ešte 1 hodinu Michal Yakir. V sobotu ráno Farokh Master, poobede Louis Klein. Sobota patrila Maheshovi Gandhimu a poobede Jonathanovi Hardymu. Jan Scholten bol excelentný. Predviedol základný prehľad nového systému rastlín a ilustroval ho niekoľkými videoprípadmi s presnou analýzou. Jan prednášal s ľahkosťou a šarmom. Povolil fotiť prezentácie (okrem pacientov). Jan je veľmi veľkorysý a rád sa o svoje poznanie podelí. Nemusíte ľutovať vy, ktorí ste ho nevideli, lebo 26.-28. apríla bude Jan prednášať v Bratislave (hotel Nivy) rovnakú tému.

Rajan Sankaran ukázal svoj nový prístup vyváženej kombinácie predpisu na základe symptómov (rubrík, klasická homeopatia) a tém (sensation, skupiny liekov). Zdôraznil, že správny predpis musí zohľadňovať Genus lieku, t.j. v prípade musí byť niečo, čo je typické pre daný liek, ktorý chceme predpísať. Samotné telesné príznaky, či základné pocity nás môžu veľmi ľahko zaviesť, ak nezohľadníme celkový charakter lieku. Neprekvapilo ma, ale trochu zamrzelo, že sme nesmeli fotiť počas jeho prednášky, aj keď neboli práve na plátne pacienti, len grafy a body textu. Na záver Rajan zaspieval pieseň v jazyku hindi, za čo získal veľký aplauz.

Veľkým objavom bola izraelská homeopatka Michal Yakir, ktorá je pôvodne botanička. V priebehu posledných 20 rokov vytvorila svoj vlastný systém rastlín. Boli sme trochu zmätení, lebo sme zvyknutí na APG klasiMichal Yakir z Izraelafikáciu rastlín na základe DNA rastlín, kým Michal Yakir použila klasickejšiu staršiu Cronquistovu klasifikáciu, ktorá vychádza z tvaru rastlín, najmä ich kvetov. Jej systém vychádza z Jungovho vývoja Ega. Bolo to fascinujúce, pretože vďaka jej systému môžeme nájsť ďalšie súvislosti medzi radmi a čeľaďami rastlín, ktoré sú v APG klasifikácii veľmi vzdialené. Michal Yakir vydala v Narayane prehľadnú tabuľku svojho systému a pripravuje sa vydanie jej knihy. Pravdepodobne vyjde až koncom roka 2013. Michal to prekladá z hebrejčiny sama a ukázala mi prvých 200 strán anglického prekladu vo forme jej osobných skrípt. Kniha bude mať asi 700 strán. Michal bola zaradená do programu dodatočne. Preto mala veľmi málo času – len 1 hodinu a obrovské množstvo materiálu sme videli len veľmi zrýchlene. Opäť, tí, ktorí ste ju nevideli, nemusíte si trhať vlasy, pretože som pozval Michal Yakir na Slovensko.

Sklamaním pre mňa bol Farokh Master, ktorý strávil prvých 20 minút kritikou nových smerov (Scholten, Sankaran, Klein, Mangialavori). Niekoľkokrát aj počas vystúpenia sa ešte vrátil k myšlienke, že niekto potrebuje si len pomasírovať ego. Nakoniec to Louis Klein už nevydržal a odišiel zo sály. Farokh ukázal niekoľko prípadov, v ktorých použil dosť veľa rubrík a predpísal postupne niekoľko liekov. Najviac sa mi páčil prípad Heroina. Bol som prekvapený, že nakoniec zožal Farokh najväčší potlesk. Údajne je to tak každý rok. Hovoril vtipy a nakoniec pustil pesničku o zjednotení sa homeopatov a spoločnom postupe, čo dosť zvláštne korešpondovalo s jeho militantným zanietením proti novým smerom v homeopatii.

Louis Klein bol výborný ako obyčajne. Podľa mňa druhé najlepšie vystúpenie na kongrese (hneď po Janovi Scholtenovi). Aby som nebol zaujatý, spýtal som sa na celkové hodnotenie niekoľkých kolegov a väčšinou ich rebríček bol podobný ako môj: 1. miesto Jan, 2. miesto Louis, 3. miesto Mahesh Gandhi. Mal som chvíľu pocit, že sedíme s porote Superstar a hodnotíme výkony prednášajúcich. Louis Klein ukázal prípad úžasný prípad Ureaplasma urealytica a prípad Mangrovníka.

Psychiater Mahesh Gandhi bol pre mňa veľmi príjemným prekvapením. Mal som správu, že na kongrese pred rokom bol dosť nejasný a zamotával sa. Tentokrát to bol presný opak. Hovoril o obsesívno kompulzívnych poruchách (OCD), ktorých je v súčasnosti veľmi veľa v populácii a ťažko sa liečia. Mahesh prednášal veľmi rýchlo, ale jasne. Neukazoval dlho videoprípady, ale ukázal niekoľko kontrol, urobil jasnú analýzu a definoval lieky najtypickejšie pre tento druh obsedantnej neurózy, ktorá vzniká z rozporov a konfliktov podvedomia, vedomia a vyššieho vedomia v nás. Úžasné pre mňa bolo použitie Sankaranovej verzie tabuľky prvkov (ktorá je silne ovplyvnená koncepciou Jana Scholtena), ale Mahesh Gandhi je vyborný pozorovateľ a jemný mysliteľ a vytvoril nové spojenia a pochopenia v nej. Určite je čas pozrieť sa na tabuľku prvkov podľa Indov. Hlavné lieky pre obsedantno – kompulzívnu poruchu: Minerálna ríša: Lithium, Beryllium, Borium, celé 3. štádium, Nitráty (so zvláštnym morbidným aspektom, na ktorý nie sme zvyknutí v systéme Jana Scholtena), Oxygen, Bromium, Iodum a iné halogény. Rastliny: anacardiaceae a euphorbiaceae, ale aj ďalšie rastliny z lepróznej (paranoia prenasledovania) a karcinomatóznej (udržať si kontrolu) miazmy. Živočíšne lieky: najmä domestikované zvieratá, molusky a hady majú sklon k obsedantno – kompulzívnej poruche.

Nedeľné poobedie patrilo Jonathanovi Hardymu. Hlavnou témou bola liečba závislostí pompcou liekov z cicavcov. Veľké očakávanie a vychválený prednášajúci trochu sklamal tým, že si neuvedomil, že slangovú angličtinu málokto rozumie. Nechal veľmi dlho rozprávať pacientov z videí a potom veľmi rýchlo preklikal vysvetľujúce komentáre k prípadom a liekom. Ukázal nám úžasné matrimoniálne lieky súvisiace s tehotenstvom, pôrodom a dojčením, ako aj niekoľko Lac´s (Lac lupinum, Lac leoninum). Veľmi na mňa zapôsobil prípad Chorda umbilicalis (pupočník) a Amniotic fluid (plodová voda). Posledným liekom bolo vyliečené asi 6 ročné dievčatko z autizmu.

V sobotu večer boli účastníci kongresu pozvaní do asi 50 km vzdialeného malého mestečka Kandern, kde sídli vydavateľstvo Narayana v nádhernej historickej budove na centrálnom námestí. Projekt Narayany je veľmi inšpirujúci aj pre nás. Je to reálny príklad toho, čo je možné dosiahnuť, ak konáme v smere dobra a naše konanie pomáha ľuďom. Narayana sa stala najväčším vydavateľstvom v Európe, vydáva ročne desiatky svojich vlastných kníh a distribuuje aj iné knihy v nemčine, angličtine, francúzštine. Ročne odošlú vyše 80 tisíc balíkov do celého sveta. V budove Narayany je aj klinika, v ktorej pracujú dvaja výborní homeopati – Dr. Ulrich Welte a Dr. Markus Kuntosch. Prekvapilo ma, že majú aj miestnosť pre ultrazvuk a malé chirurgické výkony. Narayana sa stala aj naväčším organizátorom seminárov v Nemecku. Celé sa to udialo za posledných 10 rokov. V súčasnosti má Narayana 60 stálych zamestnancov a 20 externých. Keď som sa spýtal Markusa, v čom je tajomstvo ich úspechu, ukázal na plastický obraz indického svätca, ktorý sa volal Narayana. Duch Narayany je duch ášramu s jeho veľkorysosťou, duchovnosťou a hľadaním vyššieho zmyslu bytia. Štýlové bolo aj indické občerstvenie, ktoré sme nachádzali v rôznych miestnostiach po celej budove spolu s pekne naaranžovanými tisíckami kníh. Po malom happeningu za budovou Narayany, kde boli zastoknuté okrasné fakle sme sa vrátili do Bad Krozingenu našimi autami. Organizátori to privítali, lebo nemali dosť miesta v obrovskom poschodovom autobuse.

Večera v reštaurácii "dipiu"

V nedeľu večer, už v Bad Krozingene sme pozvali na večeru do výbornej talianskej reštaurácie „dipiú“ Markusa Kuntoscha. Keď som sa spýtal ako by postupoval pri rozvoji homeopatie na Slovensku, pripomenul mi starú čínsku múdrosť, že niekedy najlepšia cesta je dlhšia cesta, nie tá najkratšia a najpríťažlivejšia. Táto myšlienka sa vracala aj počas návratu domov. Hovorili sme o knihe Menej je viac. Čím väčší paradox, tým je pravdivejší. Ako krásne to rezonuje s našou metódou, ktorá stojí na minimálnej dávke. Cesta do Nemeckého Bad Krozingenu bola dlhšou cestou k uskutočneniu nášho cieľa – prijatiu homeopatie na Slovensku ako liečebnej metódy.

Vladimír Petroci

 

Vložiť komentár