Veda potvrdzuje primát vedomia nad hmotou

Výborný článok, ktorý napísali dvaja špičkoví vedci – fyzik Menas Kafatos a profesor medicíny Dr. Neil D. Theise vyjadruje stále viac silnejúci hlas vrcholovej vedy v prospech vedomia ako základného, bližšie už nevysvetliteľného základu reality, z ktorého je hmota odvodená a druhotná. Kruh, ktorý začal vznikať pred tisícročiami v mystických tradíciách založených na introspekcii sa uzatvára o úroveň vyššie. Veda dozrieva a potvrdzuje to, čo tvrdili všetky veľké náboženstvá a duchovné tradície.

Ontologický kontext Základného Vedomia, ktorí autori navrhujú považuje neduálne Vedomie za základ vesmíru. Nevzniká z interakcií štruktúr, javov a nie je produktom mozgu. Táto koncepcia umožňuje porovnanie a spojenie pohľadov z troch oblastí zaoberajúcich sa poznávaním podstaty vedomia: vedy, filozofie a metafyziky. Vedomie je základom reality a nie je ďalej už redukovateľné na nič iné. Vedomie a existencia sú to isté. Vesmír je nemateriálny, samoorganizuje sa prostredníctvom holarchie komplementárnych, rekurzívnych interakcií. Vesmír je zároveň objekt aj subjekt. Kvality (qualia) súvisiace s vnímaním, s vedomím, tak prestávajú byť “ťažkým problémom” a stávajú sa základným prvkom existencie všetkého. Tento pohľad je v súlade s hlavným prúdom západnej filozofie a zároveň s duchovnými a mystickými tradíciami celého sveta. Zároveň je odôvodniteľný súčasným vedeckým myslením a vyjadriteľný matematicky.

Celý článok si môžete stiahnuť tu:https://digitalcommons.chapman.edu/scs_articles/337/

Theise, N. D., & Kafatos, M. C. (2016). Fundamental awareness: A framework for integrating science, philosophy and metaphysics. Communicative & Integrative Biology, 9(3), e1155010. http://doi.org/10.1080/19420889.2016.1155010

Vložiť komentár