Zvláštne tajomstvo 1 – Earl Nightingale

Zvláštne tajomstvo Earl NightingalePred niekoľkými rokmi sa držiteľa Nobelovej ceny, Dr. Alberta Schweitzera, spýtal jeden reportér: „Pán doktor, aký problém má súčasné ľudstvo?“ Veľký lekár na chvíľu stíchol a potom povedal: „Ľudia jednoducho nemyslia!“

Žijeme v zlatom veku ľudstva. Je to éra, na ktorú sa ľudstvo v priebehu celej histórie, po celé tisícročia tešilo, snívalo o nej a pracovalo, aby ju dosiahlo. Žijeme v najbohatšom období, aké kedy existovalo na zemi, ktoré ponúka nesmiernu príležitosť pre každého. Ale viete čo sa stane so 100 ľuďmi, ktorí majú rovnakú východiskovú pozíciu vo veku 25 rokov, čo sa stane s týmito mužmi a ženami, keď budú mať 65 rokov? Na začiatku všetci títo ľudia veria, že budú úspešní. Túžia po živote, majú iskru v oku a život je pre nich zaujímavé dobrodružstvo. Ale vo veku 65 rokov len jeden z nich bude bohatý, štyria budú finančne nezávislí, päť z nich bude ešte stále pracovať a 54 bude závislých, uspokojovanie ich životných potrieb bude
závisieť od iných ľudí. Len 5 zo 100 dosiahne cieľ! Prečo ich tak veľa zlyhá? Čo sa stalo s tou iskrou, ktorú mali vo veku 25 rokov? Čo sa stalo s ich snami, nádejou, plánmi? Prečo je taký veľký nepomer medzi tým, čo chceli títo ľudia v živote dosiahnuť a tým čo skutočne dosiahli?

Definícia úspechu

Najprv musíme definovať úspech. Myslím si, že toto je najlepšia definícia úspechu, aká kedy vznikla: „Úspech je progresívna realizácia cnostného ideálu.“ Úspech je, keď učiteľ učí, pretože chce učiť. Úspech je podnikateľ, ktorý rozbieha svoje podnikanie, pretože, to je to, čo chce robiť. Úspech je, keď sa predavač chce stať najlepším predavačom a snaží sa ísť za svojím cieľom. Úspech je, keď niekto realizuje svoj dopredu vytýčený ideál, pretože je to to, pre čo sa on alebo ona vedome rozhodli. Ale iba jeden z 20 to robí! Ostatní zlyhali.“

Rollo May, významný psychiater, napísal nádhernú knihu s názvom „Človek hľadajúci sám seba“, a v tejto knihe sa hovorí: „Protikladom odvahy v našej spoločnosti nie je zbabelosť…je to konformita.“A tam leží dôvod osobnej prehry. Konformita, ľudia sa správajú ako väčšina, bez poznania prečo, alebo kam smerujú. Čítať sme sa naučili v siedmich rokoch. Okolo 30. roku života si vytvárame vlastný domov a finančnú istotu. Často sme podporovaní rodinou. A v 65 roku života, sa už neučíme ako sa stať finančne nezávislí. Prečo? Lebo sa prispôsobujeme! Väčšina z nás sa správa ako tá chybujúca skupina, tých 95%, ktorí nie sú úspešní.

Zámery

Už ste sa niekedy čudovali, prečo niektorí ľudia pracujú tak tvrdo a poctivo a nikdy nič nedosiahnu a prečo ostatní, ktorí sa zdá, že nepracujú tvrdo, dostanú všetko? Zdá sa, že majú „zázračný dotyk.“ Určite ste už počuli ľudí hovoriť: „Všetko, čoho sa dotkne, premení sa na zlato.“ Videli ste už prípad, kedy sa stal niekto úspešný a potom sa stal ešte úspešnejší? A na druhej strane, niekoho, kto neuspel a neskôr padol ešte hlbšie?

Rozdiel je v zámeroch. Ľudia so zámerom uspejú, pretože vedia kam smerujú.Earl Nightingale Diana Neapol 1986 Je tojednoduché. Neúspešní ľudia naopak veria, že ich životy sú riadené vonkajšími okolnosťami, teda tým, čo sa im prihodí. Myseľ je ukotvená v presnej mape a pláne cesty. Kapitán a posádka vedia presne, kam loď smeruje a ako dlho to bude trvať, to je jasný zámer. A v 9999 prípadoch z 10000 sa tam naozaj dostanú. Ale teraz si predstavme inú loď, presne takú ako je tá prvá, ale nedáme jej kapitána ku kormidlu. Necháme ju bez konečného cieľa, bez zámeru a bez výberu cesty. Zapneme stroje a necháme ju ísť. Myslím si, že všetci budete so mnou súhlasiť, že ak sa dostane von z prístavu, buď sa nakoniec potopí alebo ju prúdy zanesú k nejakej opustenej pláži ako plávajúci vrak. Nemôže sa dostať nikam inam, pretože nemá cieľ a vedenie.

Rovnaké je to i s ľudským bytím. Ľudská rasa je nemenná, nebráni silným vyhrávať, ale snaží sa predchádzať ešte väčším stratám. Súčasná spoločnosť je ako vojenská eskorta. Celá spoločnosť stráda, pretože chráni svoje slabé články ako námorná eskorta, ktorá rýchlo napreduje, ale chráni aj svoje najslabšie plavidlo, lebo sa snaží udržať formáciu.
To je dôvod, prečo je dnes také jednoduché zarobiť si na živobytie. Nie je nutné mať nadpriemerné IQ, talent, či podporu rodiny. Máme určitú hranicu takzvanej „istoty.“ Takže ak chceme byť úspešnými, všetko čo musíme urobiť, je rozhodnúť sa ako vysoko nad túto hranicu chceme ísť.

V priebehu histórie sa veľkí mudrci, učitelia, filozofi a proroci nezhodli na mnohých veciach. Je len jediná vec, na ktorej sa jednomyseľne zhodli — kľúč k úspechu a k neúspechu je:

Stávame sa tým, o čom premýšľame

Pokračovanie:

Zvláštne tajomstvo 2. časť – Earl Nightingale

Zvláštne tajomstvo 3. časť – Earl Nightingale

1 komentár k “Zvláštne tajomstvo 1 – Earl Nightingale”

Vložiť komentár