Pod zástavou dobrých úmyslov

Levoča - radnicaPostoj Pezinčanov, ktorí sa vzbúrili proti výstavbe a prevádzkovaniu ďalšej skládky odpadov v ich meste by sa mal stať inšpiráciou pre obyvateľov iných menších miest. Pezinský príklad je nasledovaniahodný nielen kvôli vytrvalosti a nezlomnosti s akou občania mesta bojujú za svoj názor, ale najmä preto, že už celkom na začiatku neostali ľahostajní a nevšímaví k pripravovanému zásahu do svojho životného priestoru.

Existujú totiž aj také mestá, ktoré zásadne a na desaťročia pretvárajú svoju podobu bez toho, aby väčšina ich obyvateľov vedela o chystaných zmenách, čo je dôsledok absolútneho nezáujmu o udalosti, ktoré sa odohrávajú za dverami ich bytov.

Pred niekoľkými rokmi mestské zastupiteľstvo v Levoči odhlasovalo pomýlený projekt rekonštrukcie južnej časti Námestia Majstra Pavla, ktorý ráta s návratom k jeho podobe z druhej polovice 19. storočia pri zachovaní súčasného dopravného statusu v centre, čo bude viesť k likvidácii väčšiny trávnatých plôch, výrubu 14 líp na okraji parku  a  kvôli zhoršenej kvalite vzduchu z dlhodobejšieho hľadiska aj k možným škodám na priečeliach historických budov.

Ostáva dúfať, že mesto nezíska pôžičku, o ktorú žiada z programu 4.1 Regenerácia sídiel ROP a novozvolené mestské zastupiteľstvo vychádzajúc i z podnetov občanov naberie odvahu vrátiť sa nanovo k celému projektu.

Aj na základe týchto faktov možno konštatovať, že správa miest celkom demokraticky zverená do rúk zvolených kandidátov môže byť skvelou, no zároveň aj strašnou skutočnosťou, a to v závislosti od ich vzdelania, skúseností, etického a estetického vybavenia, dispozícií riadiť komunálnu sféru a v neposlednom rade aj od politickej príslušnosti.

Všeobecný prospech, o ktorý sa poslanci usilujú totiž prospechom v istých prípadoch vôbec nemusí byť a iniciatíva vykonávaná pod zástavou dobrých úmyslov môže vyústiť do neosožného, ba priam škodlivého výsledku. Možnosť plnoprávne a slobodne rozhodovať o osude mesta sa tak v prípade nedostatočnej kompetencie volených zástupcov môže občas zmeniť na desivú realitu, ktorú sú však jej autori schopní pred verejnosťou prezentovať ako úspech. Jej kritiku potom prijímajú s nevôľou, veď ťažko dosiahnutý výsledok ich úsilia vznikal pod spomínanou zástavou a zrodil sa vďaka množstvu investovaného času a energie.

Výrazným problémom malých miest sa ukazuje limitovaná ponuka ozaj vzdelaných, v rôznych oblastiach zasvätených ľudí, ale najmä ich vôľa a ochota kandidovať a prevziať na seba zodpovednosť. Dobrovoľne tak – na škodu veci – vyprázdňujú nesmierne dôležitý priestor ľuďom, ktorých vpred posúva len vlastná, ničím nekrytá ambicióznosť.

Peter Milčák

Foto: radnica v Levoči/en.wikipedia.org

Vložiť komentár