Môj druhý Paríž

Ak je odkvapová rúra pod strechou dostatočne dlho, vietor a dážď do nej naznášajú toľko zrniečok zeminy, až z nich začne vyrastať tráva. Len potom sa nad strechu môže vzniesť krava, ktorá šťavnaté steblá spasie do poslednej byľky.

Domy z červených tehálDomčekov s podobnou odkvapovou rúrou pod strechou je na svete nespočetne veľa. Ale len v jedinom z nich, postavenom z červených tehál v meste Vitebsk, žil malý chlapec, ktorý si možno už vtedy vedel k streche s bujnou trávou primyslieť kravičku.

Tým chlapcom bol Marc Chagall a v spomínanom dome prežil detstvo i podstatnú časť mladosti. Vitebsk v podobe, ako si ho vo svojej pamäti odniesol, keď v roku 1920 navždy odišiel z mesta, prestal po nacistickom pustošení a neskoršom sovietskom plienení takmer existovať, no o to silnejším inšpiračným podložím sa mu v cudzine stal, až si ho nazval svojím druhým Parížom.

Hoci sa dlhé desaťročia zdalo, akoby toto mesto so Chagallom nič nespájalo, v posledných rokoch sa situácia výrazne zmenila. Aj ja sám som sa do Vitebska vybral iba za Chagallom, lebo poznajúc tradičný, sovietsky nádych iných bieloruských miest, som odlišný obraz ani neočakával.

Privítalo ma však svieže, v istom zmysle elegantné mesto, ktoré vďaka svojej polohe v kopcovitom teréne ponúka množstvo veľkolepých výhľadov. Podmanivý je najmä pohľad z údolia, ktorým malátne preteká Západná Dvina, na belostne sa skvejúcu Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie na kopci.Vyhliadka od katedrály smerom do údolia alebo na vzdialené roviny na obzore, je nemenej očarujúca. Túto pravoslávnu katedrálu z dvanásteho storočia na príkaz sovietskej vlády zrovnali v roku 1936 so zemou, ale po vyše desaťročnom úsilí, ktoré sa zavŕšilo v tomto roku, sa ju podarilo nanovo postaviť.

Centrum umenia Marca Chagalla v parku nad riekou i zrekonštrovaný dom na ľavom brehu rieky premenený na múzeum sprístupnili v roku 1992. Kým v múzeu sú vystavené fotografie a dokumenty z archívu či niekoľko autentických rodinných predmetov, centrum vlastní zbierku tristo originálnych grafík. V súčasnosti je v ňom vystavená kolekcia farebných litografií s biblickou tematikou z rokov 1956 a 1960.

Ak sa od Chagallovho domu vyberiete smerom k okraju mesta, prejdete ulicou starých domčekov, ktorým kde-tu z odkvapovej rúry vytŕča tráva. To ostatné si už musíte domyslieť.

 

Peter Milčák

Foto: pixabay.com

Vložiť komentár