Čitateľom v núdzi – knihy pre nevidiacich

Kniha pre nevidiacich vydavatelstva Fingertip Reading
Ilustrácia z knihy pre nevidiacich vydavateľstva Fingertip Reading

V jeden z májových štvrtkov minulého roka som tesne pred polnocou stál spolu s hlúčikmi iných pozorovateľov na Łazienkowskom moste vo varšavskej časti Torwar a pod nohami sa nám valila Visla. V hukote rieky sa dala začuť tlmená vrava ľudí, z ktorej bol pred rastúcim živlom cítiť rešpekt, ale aj obavy. V ten deň som vlakom prešiel Sliezskym vojvodstvom a na viacerých miestach som videl vodné pláne, cez ktoré sa vinul iba val s koľajnicami. Niektoré úseky boli úplne pod vodou, takže trasa z Bohumína do Katovíc musela byť presmerovaná cez Osvienčim.

Visla vo Varšave kulminovala v piatok popoludní. K dosiahnutiu kritickej hranice 780 cm našťastie chýbali 3 cm, a tak sa hlavné mesto vyhlo tomu najhoršiemu. Televízia však po celý deň vysielala zábery z iných častí krajiny a na nich domy zaplavené po strechy, utopené domáce zvieratá a ľudí v núdzi.

Vo Varšave som sa ocitol vďaka Slovenskému inštitútu, ktorý mi na medzinárodnom knižnom veľtrhu ponúkol možnosť prezentovať knihy zo svojho vydavateľstva Fingertip Reading. Na policiach stánkov bolo nepreberné množstvo publikácií najrozličnejšieho zamerania, mnohé od významných autorov, iné zasa polygraficky spracované až takmer k dokonalosti. Mňa však zaujali celkom iné knihy, ktoré nebývajú určené obyčajným čitateľom, ale takým, ktorí si vyžadujú špeciálnu starostlivosť.

Sám som prišiel na veľtrh uviesť knihy pre slabozrakých a nevidiacich čitateľov. Keď sa mi pred časom dostali do rúk knihy pre nevidiace deti s hmatovými ilustráciami, ktoré boli vytlačené na plastových fóliách, videli sa mi chladné a neosobné, akoby ani nemuseli byť pekné, veď ich čitatelia predsa nevidia.Fingertip Reading - ilustrácia z detskej obázkovej knihy

Pokúsili sme sa teda vydať knihy, ktoré by plnili svoju zvláštnu funkciu a zároveň boli krásne. Texty vytlačené Braillovým písmom sme doplnili o čiernotlač, takže takúto knihu môže s nevidiacim dieťaťom čítať aj jeho vidiaca mama, otec alebo súrodenec. Súčasťou kníh sú farebné, ručne robené hmatové ilustrácie z rôznych materiálov s odlišnou povrchovou štruktúrou. Každý obrázok v každej knihe je tak originálom.

Na svete je niekoľko vydavateľov, ktorí vydávajú i publikácie pre hluchonemé a mentálne postihnuté deti. Varšavský veľtrh ponúkol dve v Poľsku vydané rozprávkové knihy, ktoré plnia okrem estetickej aj terapeutickú funkciu. Prvá z nich je určená deťom s onkologickou chorobou, druhá je venovaná deťom, ktoré majú autistického súrodenca.

Hoci sa s podobnými knihami stretávame v kníhkupectvách len veľmi zriedka, je dobré, že občas dostanú svoj zaslúžený priestor aj na veľkom medzinárodnom knižnom fóre.

Peter Milčák

Vložiť komentár