Bolesť lásky – liečba homeopatiou

Antoine de Saint-Exupéry :
Správne vidíme len srdcom. Čo je dôležité, je očiam neviditeľné.

Srdce vytvorené z rúkSrdce má svoju vlastnú logiku. Keď sa snažíme porozumieť tomu, prečo sa ľudia stretávajú a lúčia, prečo sú niektoré rodiny milujúce a iné ničiace, prečo niektoré priateľstvá pretrvávajú a iné sa ľahko vytratia, prečo sa ľudia najprv milujú a potom nenávidia, ocitáme sa tvárou v tvár logike srdca.
Zameraním pozornosti na svoje srdce sa zbavíme ťažkého bremena posudzovania a nutnosti utvárať akýkoľvek vzťah správne, ovládať ho. Život sa vyznačuje neustálym pohybom a zmenou a ak chceme do vzťahov vložiť dušu, mali by sme sa zrieknuť zámerov a očakávaní. Očakávania vytvárajú tlak a pod tlakom nedokážeme otvorene milovať.

Zmena
Žijeme s predstavou, že všetko vždy bude a malo by zostať rovnaké. Pevne sa držíme toho, čo poznáme a môže nás zaskočiť, keď to, čo sme milovali odíde, keď úžasné vzťahy zovšednejú, keď sa naše telo mení a starne, keď sa ľudia nesprávajú tak, ako by sme očakávali. Vždy, keď sa to deje, a diať sa to musí, cítime sa zradení a oklamaní, cítime sa obeťou zmeny, ako by sme zlyhali, lebo sme neudržali všetko pohromade, nezabránili sme zmene, nesplnili sme očakávania. Mnohí z nás necítia zmenu ako vzrušujúcu príležitosť, ale veľmi sa jej boja, priam desia, bojujú s ňou, vzdorujú. To strach im nahovára, že zmena je nebezpečná a že istota pramení v tom, čo už poznáme, z lipnutia na minulosti.

Konce
Dĺžka trvania vzťahu nehovorí nič o jeho kvalite a význame. Nemyslime si, že keď sa nejaký vzťah končí, zlyhali sme a nie sme už hodní milovať a byť milovaní. Často to znamená len to, že vzťah sa naplnil a našej duši už nebol schopný poskytnúť nové podnety a šance na rozvoj. Nechcem vás nabádať k tomu, aby ste ľahkovážne vzťahy opúšťali, ale keď je koniec nevyhnutný, keď nepomôže žiadne dúfanie, žiadne snaženie, žiadna vôľa sa dohodnúť, vtedy je pre nás veľkou úľavou túto skutočnosť prijať a pozrieť sa pravde do očí.
Rozpad vzťahu je vždy veľmi bolestná skúsenosť, cítime fyzickú aj duševnú bolesť a veľa rôznych, často protichodných emócií. Lásku, pripútanosť, bezmocnosť, hnev, nenávisť, zradu, výčitky. V tejto chvíli je dobré priznať si a pripomenúť si, že človeka, s ktorým je teraz toľko problémov a kvôli ktorému toľko trpíme, sme kedysi veľmi milovali. Myslime na lásku, ktorá tu bola, nepopierajme ju.

Odložme svoju minulosť
Život má vlastné pravidlá príchodov a odchodov, stretávania a lúčenia. Uchovajme si preto všetko to pekné, čo sme spolu prežili a uvedomme si, že už nepotrebujeme svoju minulosť k tomu, aby sme boli šťastní. Odložme ju, lebo ona je dôvodom nášho súčasného utrpenia a uvidíme, aký veľký rozdiel to spôsobí! Nikto to nevystihol lepšie ako Shakespeare, keď vyslovil: „Čo sa stalo, stalo sa.“

Nové šance
Keď stratíme pocit bezpečia, keď nevieme, kam sa máme obrátiť, čo urobiť – prináša nám to prekvapujúco možnosť mimoriadneho rastu. Kríza sa tak stáva príležitosťou. Kladieme si životne dôležité otázky: V čom spočíva moja istota? Na čo sa môžem spoľahnúť? Ako dokážem začať odznova? Keď život ide dobre a hladko, väčšina z nás tieto otázky prehliada. Ale v kríze sme nútení hľadať na ne odpovede.

Strach
Náš každodenný život je zaplavený strachom. Ešte pred niekoľkými rokmi sa nám zdalo, že svet ponúka nekonečné možnosti rastu, teraz sme denne konfrontovaní správami o nebezpečenstve tohto sveta, o hospodárskej kríze, o strate príjmov a bezpečia. Avšak náš najväčší nepriateľ nie je kríza, ale náš vlastný strach. Strach, ktorý nosíme vo svojom vnútri. Často sa vynára aj v partnerských vzťahoch, keď sa cítime zraniteľní, otupení, bez zmyslu života, nedokážeme konať podľa svojich túžob. Strach bolí. Darí sa mu, len ak mu veríme, lebo on potrebuje, aby sme uverili všetkému, čo nám nahovára a odovzdali mu svoje sny a svoje srdce. No naše srdce protirečí – Niet sa čoho báť!!!

Láska
Najväčším protijedom na strach je láska. Spoznať však lásku nemusí byť jednoduché, môžeme si ju zamieňať so zaľúbenosťou, pripútanosťou, závislosťou, povinnosťou. Láska však nemá žiadne záväzky, nič nevyžaduje, neočakáva, nepozná odpor, nebráni sa, nemusí vysvetľovať ani zdôvodňovať, jednoducho je prítomná a ľúbi. Všetko, čo robíme z lásky robíme preto, lebo to robiť chceme, teší nás to. Je to ako hra, ktorá nás baví. Láska je založená na úcte. Aj malé gesto lásky dokáže vyliečiť veľa strachu a bolesti.

Západ slnka, prítomný okamihSila prítomného okamihu
Všetci máme možnosť byť odvážni, slobodní, tvoriví, šťastní, milujúci, žiť svoje sny, žiť naplnený život. Ako začať? Práve „TERAZ“. Každá chvíľa je vhodná, neexistuje lepší okamih ako teraz. Strach nás často odrádza tým, že máme počkať, že ešte nie je vhodný čas, že to môžeme spraviť aj neskôr, zajtra, akoby sme mali všetok čas sveta. Lenže nemáme. Ani nevieme, či príde nejaké zajtra. „TERAZ“ je vynikajúci prostriedok na odstránenie strachu. Ak teraz urobíme to, čo treba, maličký zvládnuteľný krôčik, strach nemá šancu prísť a zosilnieť. Strach rastie iba v prázdnote, kým vyčkávame, snívame, dúfame, plánujeme.

Homeopatia
Keď čelíme skutočnosti, že sme stratili lásku, rozchodom, rozvodom, alebo smrťou, môžeme cítiť obrovskú fyzickú a duševnú bolesť. Keď naše telo a psychika silne trpí, začneme hľadať možnosti, ako im pomôcť. Najčastejšie vtedy uvažujeme o návšteve lekára, psychológa, či psychiatra. V tejto chvíli je však veľmi dobrou a efektívnou možnosťou navštíviť klasického homeopata. Verte mi, že ten, kto raz spozná silu pomoci homeopatie, nikdy neoľutuje, že ju využil. Už samotné slovo homeopatia, ktoré sa skladá s dvoch gréckych slov, homeo – podobný a pathos – utrpenie – nám ukazuje, že homeopatia je systém liečenia, ktorý prináša trpiacim pomoc. Súčasťou pathos – utrpenia – býva rozklad a bolesť. A často aj lásku prežívame patologicky, bolestne. Láska, milostné spojenia a ich konce dávajú vznikať takým pocitom, ako je melanchólia, depresia, samovražedné myšlienky, žiarlivosť, strach z rozchodu, osamelosť, bolesť srdca, dezilúzia, zúrivosť, neistota, strata identity, pocit pripútanosti, neschopnosť pracovať, neprijímanie potravy, porucha sústredenosti, nespavosť a celý rad ďalších. Tu dostáva priestor homeopatia. Vyšetrenie klasickým homeopatom trvá asi 1 – 2 hodiny a spočíva z rozhovoru s pacientom a pozorovania. Homeopat pacienta podrobne vypočuje, zistí všetky jeho telesné a psychické príznaky, spozná jeho životný príbeh a na základe toho vyberie homeopatický liek. Ak je liek vybraný správne, po jeho užití môže prísť veľmi rýchlo k úľave, pacient sa upokojí a začne postupne vnímať možnosti riešenia svojej krízy. Homeopatický liek má silu pacienta nielen zbaviť duševného a fyzického utrpenia, ale zároveň mu môže odkryť príležitosti, ktoré sa v danej ťažkej situácii skrývajú a ktoré nebol schopný vidieť. Napríklad pomoc rodiny, priateľov, kolegov, možnosť odsťahovať sa, možnosť novej práce, liečby, alebo úplnej premeny svojho života. Často dôjde aj k pozitívnemu vyriešeniu situácie, problém a kríza sa šťastne vyriešia. V tom spočíva neobmedzená sila homeopatickej liečby.

Príklady homeopatických liekov pri ochoreniach zo sklamania sa v láske

Aurum
Znechutenie životom. Keď stratí vieru, nemá nič. City nevidno, sú uložené hlboko v ňom, skrýva ich pred pohľadmi z vonku, zakrýva ich rozumom. Môže žiť celé roky so sklamaním uloženým vo vnútri, rozmýšľa o samovražde. Zármutok, ochorenie z hrôzy, dlhotrvajúcich rozporov, dlhotrvajúceho utrpenia. Medituje nad smrťou. Chce odísť zo sveta. Sám seba zničiť. Svoj život považuje za celkom zbytočný. Je zdrvený nešťastnou láskou. Často má vedúce postavenie, je podnikateľ alebo riaditeľ. Má rád zodpovednosť a dokáže udržať v chode aj veľké štruktúry, podniky.

Phosporic acid
Túži po kontaktoch. Je veľmi otvorený v komunikácii. Má rád veľa priateľov okolo seba. Chce, aby kontakty boli zmysluplné. Urobí všetko, aby si udržal dobré vzťahy, ale napriek všetkému tomuto úsiliu ich stráca. Je unavený, vyčerpaný. Prerušil kontakty, na ktoré bol zvyknutý alebo ich stratil napríklad po presťahovaní sa. Môže sa dostať až do stavu apatie a ľahostajnosti. Silná potreba domova. Potrebuje byť niekde doma. Ochorenie zo straty kontaktu. Mentálna a fyzická vyčerpanosť. Vzdychá.

Helleborus
Na sklamanie v láske reaguje stavom otupenosti a ľahostajnosti. Je to stav ničnerobenia, nič nehovorí, nie je schopný myslieť, len civie do prázdna. Pacient si predstavuje, že sa prehrešil. Verí, že robí všetko zle. Pácha neospravedlniteľný hriech. Môže mať chuť spáchať samovraždu. Stavy zníženej vitality. Dlhodobé stavy melanchólie. Nachádza sa na hranici medzi životom a smrťou. Nereaguje, je napoly mŕtvy.

Lachesis
Sklamaná láska alebo zármutok. Manželstvo môže vnímať ako obmedzenie. Cíti pretlak. Veľa rozpráva, slová vychádzajú v nekonečnom prúde. Je plný vlastných myšlienok. Všetky pocity sú veľmi intenzívne, je veľmi vášnivý. Zažíva veľkú úzkosť. Môže byť žiarlivý, arogantný, kritický, závistlivý. Vzťah k partnerovi je majetnícky.

Staphysagria
Nevie sa vyrovnať so zlosťou, sklamaním, rozhorčením, pokorením. Urazil sa, cíti sa veľmi dotknutý. Potlačil svoj hnev. Aj keď sa s ním zaobchádza zle, usmieva sa a všetko znáša. Nakoniec vybuchne, kričí, hádže veci, rozbije niečo. Môže ísť o situáciu obete znásilnenia.

Ignatia
Je to často používaný liek na akútny zármutok a sklamanie z romantickej lásky. Chce byť sám a kričať. Príčinou môže byť zlosť, odpor, výčitky, poníženie, rozhorčenie, rozpaky. Je emocionálne precitlivený. Je to liek vhodný pre situáciu mladého dievčaťa, ktoré zistí, že svoju lásku venovala nepravému. Má záchvaty plaču, chvenie, bolesti hlavy. Nemôže spať, nie je schopná ovládať svoje emócie a rozrušenie. Trpí na premenlivosť nálad, smútok, plačlivosť, nechce komunikovať, vzdychá.

Natrum muriaticum
Skutočné životné tragédie, sklamanie sa v láske, neoprávnená kritika, poníženie, odmietnutie. Sú emocionálne veľmi zraniteľní. Boja sa dať najavo svoje pocity. Zablokujú sa v tomto postoji. Chýba im schopnosť prežívať niečo spolu s niekým iným. Nie sú schopní sa otvoriť a podeliť sa o svoje pocity. Sklamanie v láske je to najhoršie, čo sa im môže stať. Uzatvoria sa a venujú sa bezpečným veciam, aby nemuseli nadväzovať kontakty. Zamilujú sa do nedosiahnuteľnej osoby, môžu byť k nej veľmi hlboko pripútaní, aj keď to nedajú najavo. Sú uzatvorení, tajomní, zraniteľní, neplačú, len výnimočne a o samote, neznášajú súcit a útechu.

Príbeh pacientky

U mladej ženy, matky dvoch detí vznikla po tom, čo ju neočakávane opustil manžel silná depresia, nechutenstvo, nespavosť. Už niekoľko týždňov cíti fyzickú bolesť v oblasti žalúdka, akoby tam mala kameň, zimnicu, tras celého tela. Veľmi schudla. Plače, cíti zúfalstvo. Hovorí, že nedokáže bez manžela čeliť tomuto svetu a sama sa postarať o seba a deti. Necíti oporu, veľmi sa bojí budúcnosti. Pri homeopatickom vyšetrení sa ukázalo, že jej stav najviac zodpovedá obrazu lieku Pulsatilla, ktorý je vyrobený z rastlinky z čeľade iskerníkovitých. Pacientka užila tento liek v potencii 200 CH.

Už o niekoľko dní sa cíti lepšie, je už malé množstvá jedla a začína rozmýšľať nad riešením krízy v manželstve, prestáva ju ovládať zúfalstvo. Prijíma pomoc rodiny, nastupuje do novej práce, začína vidieť nové existenčné možnosti aj bez manželovej pomoci, uvedomovať si príčiny konca vzťahu, akceptuje, že každý vzťah má dve polovice.

Zvládne rozchod, v práci dostáva dobre platenú pozíciu, nachádza nových priateľov a spolupracovníkov. Dokončuje štúdium a neskôr mení aj svoju profesiu. Postupne dochádza k premene jej života a to, čo na začiatku spôsobovalo toľké utrpenie, zmenila na príležitosť. Dokázala prijať svoj osud a začala žiť život podľa vlastných predstáv. Našla svoju stratenú silu. Homeopatická liečba jej k tejto sile otvorila cestu.

Aj slabé svetlo zaženie tmu, aj chvíľka pravdy uvoľní strach. Bolesť, rany a choroby sa nám zdajú skutočné. Keď sme však schopní vniesť do nich pravdu a svetlo, zjaví sa liečivá sila lásky. Toto je vždy platný zákon mysle a srdca. Tancujme s osudom.

Ing.Soňa Koyšová,SAKHom.
klasický homeopat

www.tophomeopat.eu
www.homeopatickakomora.sk

Foto: pixabay.com

Vložiť komentár